Na overleg werd er beslist dat de vzw niet meer nodig was nu de grote tent met zijn vedetten voor goed werd afgevoerd. Enkele leden van vroeger wilden de jubilarissen niet in de kou laten staan, (onze vruchtbare wijk heeft er in de toekomst nog enkele in het vooruitzicht) en daarom werd Het buurtcomité in het leven geroepen.

Een traditie “Lutterzele Kermis” veertien dagen na Pinksteren werd behouden en zo geeft het comité de inwoners, vrienden en kennissen de gelegenheid om tijdens een groot eetfestijn  samen te genieten van “De Ribbetjes” zij zijn ondertussen een vaste waarde geworden. Het buurtcomité nam ook het initiatief om ieder jaar tijdens de maand december een Kerstal te plaatsen op het kerkplein van Lutterzele.

In 2006 was het ook het buurtcomité dat  als eerste stappen ondernam om samen met de plaatselijke verenigingen een Kersthappening te organiseren. Achteraf bekeken, een schot in de roos en we hopen het nog vele jaren te mogen organiseren.