MOUTEKENSDAG te Lutterzele, terug van weggeweest.

Het was de bedoeling van enkele brave zielen te Lutterzele om een aloude traditie in eer te herstellen. 

Vele jaren was Moutekensdagkermis op de wijk Lutterzele een begrip voor de inwoners van Sint-Gillis Dendermonde. 

Moutekensdag stond voor "Maagdekensdag" en werd jaren massaal bezocht door jongelingen,

die er op zoek waren naar een maagdeken, ook de inwoners van de omliggende gemeenten kwamen daar naar toe. 

Door de straten van de wijk reed zelfs een praalwagen met "Maagdekens". De geschiedenis vertelt ook dat men toen 

in ten minste 13 herbergen zijn dorst kon laven.

Waar Moutekensdag sinds enige jaren geschiedenis was geworden, beslisten enkele dapperen, 

die naar aanleiding van de grandioze vieringen van drie gouden huwelijksjubilea’s in 1987 zich te verenigen in een kermiscomité 

en opnieuw met de traditie aan te knopen.

Deze mannen van het eerste uur namen contact op met de op dat ogenblik aanwezige actieve organisaties, 

namelijk ’t Vaatje, voetbalploeg Lutterzele en de Parochiale werken. 

In samenwerking van deze drie groepen werd de eerste kermisaffiche opgesteld.

Op vrijdag 3 juni werd er met de Koninklijke Fanfare Sint Egidius een optocht door de straten gehouden als opening van de kermis.

Zaterdag werd een topdag op het terrein van FC Lutterzele was er een voetbalwedstrijd gepland 

tussen de veteranen van Lutterzele en bekende Vlamingen. De vele toeschouwers bleven niet op hun honger zitten, 

vermits vele vedetten zoals, Francois Van Der Elst, Herman Van Molle, Bruno Schevernels, 

Jo met de Banjo en Roland Liboton enz..aanwezig waren.

Vooraf was er een wedstrijd waar veel supporters naar uitkeken 

tussen de families Van Damme en Van Beveren. Achteraf was er een reuze barbecue ingericht op de terreinen van FC Lutterzele.

Nog op zaterdag was er vanaf 21 uur gelegenheid om de benen eens uit te slaan in ’t Vaatje,

waar een orkest voor dansgelegenheid zorgde.

Op zondag was er zelfs in samenwerking met werken baart kracht een heus turngala op het voetbalplein.

Op maandag was er in café Lutterzele een kaartwedstrijd met prachtige prijzen. 

De zaterdag daarop werd er gekaatst om zo de kermis af te sluiten.

Dergelijk programma werd nog jaren aangehouden en was waarborg voor het succesvol heropenen van een oude traditie.

 

 

 

 

 

Eerste bestuur

 Initiatiefnemers

Eerste affiche